pages bg right
Ogłoszenia

Ogłoszenia

Zobacz także zakładki:

„Wiadomości”

oraz

„Archiwum strony”

.

.

PIĄTA  NIEDZIELA  WIELKIEGO   POSTU

29  MARCA  2020

.

 • Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu – zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. W kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupiamy się na rozważaniu męki Pańskiej.

 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

 • Po Mszy św. o godz. 8.00 zostaną odprawione nabożeństwa: o powołania, do Najświętszego Serca Pana Jezusa i ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

 • Spowiedź w naszym kościele w dni powszednie od 6.30 do 12.00 i od 15.00 do 17.00.

 • W czwartek, 2 kwietnia, przypada piętnasta rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Prośmy o jego wstawiennictwo w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś i w przyszłą niedzielę będą po Mszy św. o godz. 17.00.

 • W najbliższy piątek Drogę Krzyżową po Mszy św. o godz. 17.00 poprowadzi Apostolstwo Modlitwy.

 • Przyszła niedziela, 5 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej – Niedzielą Palmową. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap Wielkiego Postu. Podczas Mszy Świętych pobłogosławimy przyniesione palmy, które będą przypominały palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

 • Z powodu ograniczeń związanych ze stanem epidemii bardzo zmniejszyły się przychody z tacy i z ofiar wiernych. Zwracamy się więc z prośbą o wpłacanie ofiar na konto domu zakonnego podane na stronie internetowej radom.jezuici.pl, zakładka: kontakt i w gablotach lub do skarbonek w kościele.

.

.

4  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

22  MARCA  2020

.

 

 • Czwarta niedziela Wielkiego Posturóżni się od pozostałych różowym kolorem szat liturgicznych. Nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Wpołowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby ci, którzy podejmują trud przemiany serca wytrwali w tym wysiłku.

 • W piątki Wielkiego Postu po Mszy o godz. 17.00 rozważamy Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00,podczas Gorzkich Żali rozważamy mękę Pana Jezusa. W najbliższy piątek Drogę Krzyżową poprowadzi Apostolstwo Modlitwy.

 • W środę, 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w której celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży stał się człowiekiem w łonie Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas od panowania grzechu i zła.

 • W zakrystii jest Gość Niedzielny z minionego tygodnia. Jest też bieżący numer tygodnika Idziemy. Kolportaż wydania papierowego tygodników w kościołach i parafiach został wstrzymany do odwołania.

.

.

TRZECIA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

15  MARCA  2020

.

 • Rekolekcje wielkopostne w naszym kościele będą trwały do środy, 18 marca. W czasie rekolekcji, w środę, podczas Mszy św. o godz. 8.00 będziemy mogli przyjąć Sakrament Namaszczenia Chorych. Prosimy o modlitwę w intencji Ojca Zygmunta Kwiatkowskiego SI oraz o dobre owoce rekolekcji.

 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym są w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00.

 • Na Drogę Krzyżową zapraszamy w piątki po Mszy św. o godz. 17.00.

 • W gablocie znajdziemy wykaz transmisji Mszy św. w radiu, telewizji i Internecie.

 • W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa, patrona Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich, patrona dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa.

 • Bieżące numery tygodników Idziemy i Gość Niedzielny są w zakrystii.

INFORMACJE

 w sprawie transmisji Mszy Świętych

Niedziela, 15 marca 2020 r.

7:00 – TVP 1

9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy

9:30 – Telewizja TRWAM

11.00 – TVP 1

13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.

7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.

20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Warszawa, 13 marca 2020 r.

********

Zarządzenie nr 1/2020

Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

z dnia 12 marca 2020 r.

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

 1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
 1. osobom w podeszłym wieku,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
 3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
 4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 1. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 1. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 2. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
 3. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
 4. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 5. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
 6. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 7. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
 1. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
 1. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
 2. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
 3. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.
 1. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
 1. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
 2. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w Internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
 3. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

.

.

DRUGA  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

8  MARCA  2020

.

 • Dzisiaj możemy złożyć do puszek ofiarę na Dzieło Pomocy Misjom. Bóg zapłać za ofiary.

 • 13 marca przypada siódma rocznica wyboru papieża Franciszka. Módlmy się, by Bóg zachował go w zdrowiu i bezpieczeństwie dla dobra swojego Kościoła.

 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym są w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00.

 • Na Drogę Krzyżową zapraszamy w piątki po Mszy św. o godz. 17.00.

 • W Trzecią Niedzielę Wielkiego Postu, 15 marca rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je o. Zygmunt Kwiatkowski SI, który wiele lat pracował jako misjonarz w Syrii.

 • W niedzielę, 22 marca o godz. 18.00serdecznie zapraszamy do naszego kościoła Oratorium „Pasja Jezusa” według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich. Muzyka: Mariusz Kowalski; całość wykonuje zespół Karabanio. Oratorium pierwszy raz można było usłyszeć w naszym kościele sześć lat temu. Zaprośmy bliskich i znajomych, by wspólnie przeżyć Mękę Chrystusa.

 • 22 marca 2020 r. w Warszawie odbędzie się Narodowy Marsz Życia współorganizowany przez wiele instytucji, ruchów i stowarzyszeń. Marsz rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 11.00 w Archikatedrze Warszawskiej oraz także o godzinie 11.00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Spotkanie wszystkich uczestników Marszu nastąpi o godzinie 12.30 na Placu Zamkowym. W gablotach znajdziemy odezwę księdza biskupa z zaproszeniem do uczestniczenia w marszu oraz informacje dla uczestników.

 • Bieżące numery tygodników Idziemy i Gość Niedzielny są w zakrystii.

.

.

PIERWSZA  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1  MARCA  2020

.

.

 • Dziękujemy z a ofiary złożone na tacę w pierwszą niedzielę miesiąca.

 • Dziś, o godz. 12.00 zostanie odprawione nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z wyjaśnieniem intencji papieskiej na marzec, a potem, o godz. 12.30 Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy.

 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś, po Mszy św. o 17.00.

 • Droga Krzyżowa w piątki po Mszy św. o godz. 17.00.

 • W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

 • W pierwszy czwartek miesiąca, po Mszy św. o 8.00 będzie nabożeństwo z modlitwą o powołania.

 • W pierwszy piątek miesiąca, po Mszy św. o 8.00 będzie nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa.

 • W pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy św. o 8.00 będzie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

 • W przyszłą niedzielę, 8 marca 2020, o godzinie 17:00 rozpoczynamy przy naszym kościele rekolekcje ignacjańskie w życiu codziennym. Jest to propozycja dla osób dorosłych, które chciałyby pogłębić osobista relację z Jezusem, nauczyć się medytacji ignacjańskiej i spojrzeć na swoje życie w świetle Słowa Bożego. Osoby zainteresowane zapraszamy na Eucharystię, a po niej na spotkanie w domu zakonnym przy ul. Tybla 4.

  Można zapisać się wcześniej korzystając ze strony internetowej WŻCH Radom oraz Facebooka. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły na plakatach.

 • Dzisiaj przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przywołujemy zasługi wielu Polaków, działających w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu wojny zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość Ojczyzny.

 • W środę, 4 marca, w diecezji radomskiej obchodzimy Uroczystość Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym życiem pokazał, że władza i polityka są dziełem Boga, a traktowane jako powołanie mogą stać się też drogą do świętości.

 • W zakrystii są bieżące numery tygodników Idziemy i Gość Niedzielny.

.

.

7  NIEDZIELA  ZWYKŁA

23  LUTY  2020

 

 • Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do modlitwy, którą możemy ofiarować jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa, z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

 • 26 lutego, przypada Środa Popielcowa, która otwiera czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia w naszym kościele o godz. 6.30, 7.00, 8.00 i 17.00. Zewnętrznym znakiem wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. Wielki Post ma służyć naszemu nawróceniu i przygotować serca na owocne przeżycie radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 • W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na spożyciu trzech posiłków, w tym jednego do syta. Post ścisły obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wielki Post jest czasem zakazanym dla wesel, zabaw i dyskotek.

 • Nabożeństwa Drogi Krzyżowej będziemy odprawiali w piątki po Mszy św. o godz. 17.00.

 • Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym będą w niedziele po Mszy o godz. 17.00.

.

.

6  NIEDZIELA  ZWYKŁA

16  LUTEGO  2020

.

 • W sobotę, 22 lutego przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, pasterzom Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii narodom.

 • W przyszłą niedzielę, 23 lutego rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.

 • W zakrystii są bieżące numery tygodników Idziemy i Gość Niedzielny.

.

.

PIĄTA  NIEDZIELA  ZWYKŁA

9  LUTEGO  2020

.

 • We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy pielgrzymi z całego świata. W Święto Matki Bożej z Lourdes obchodzimy Światowy Dzień Chorego.

 • W zakrystii są bieżące numery tygodników Idziemy i Gość Niedzielny.

 • Wspomnienia świętych:

  • 10 lutego – św. Scholastyki (†542), dziewicy, siostry św. Benedykta, założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu;

  • 14 lutego – św. Cyryla (826-869), mnicha, i św. Metodego (między 815 a 820-885) biskupa; byli braćmi, apostołami Słowian działającymi w IX wieku; w 1980 roku papież Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy;

  • 14 lutego – św. Walentego (III wiek), biskupa i męczennika, orędownika podczas ciężkich chorób, czczonego również jako patron zakochanych.

.

.

ŚWIĘTO  OFIAROWANIA  PAŃSKIEGO

2  LUTY  2020

 

 

 • W święto Ofiarowania Pańskiego w Kościele powszechnym obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmujemy osoby, które oddały swoje życie na służbę Panu Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Prośmy też o liczne i święte powołania do życia zakonnego. Ofiarą złożoną do puszki możemy wesprzeć klasztory klauzurowe.

 • Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w pierwszą niedzielę miesiąca.

 • 12.00 będzie odprawione nabożeństwo ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z wyjaśnieniem intencji papieskiej na luty. Potem, o 12.30 będzie Msza św. w intencjach Apostolstwa Modlitwy.

 • 3 lutego, we wspomnienie św. Błażeja, patrona od chorób gardła, będziemy mogli przyjąć błogosławieństwo poświęconymi świecami.

 • W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek, zwłaszcza podczas nabożeństwa po Mszy o godz. 8.00 prosimy o nowe powołania do służby Bożej.

 • W pierwszy piątek, po Mszy o godz. 8.00 możemy uczestniczyć w nabożeństwie wynagradzającym Najśw. Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata.

 • W zakrystii czekają bieżące numery tygodników Idziemy i Gość Niedzielny.

 • Wspomnienia świętych:

  • 5 lutego – św. Agaty, męczennicy z Sycylii z pierwszych wieków chrześcijaństwa, której kult szybko rozszerzył się na cały Kościół.

  • 6 lutego – Świętych Pawła Miki jego Towarzyszy z zakonu jezuitów, pierwszych męczenników Dalekiego Wschodu.

.

.

TRZECIA  NIEDZIELA  ZWYKŁA

NIEDZIELA  SŁOWA  BOŻEGO

26  STYCZNIA  2020

 

 • W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego serca Maryi będzie po Mszy św. o godz. 8.00.

 • W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego. To pamiątka obrzędu, jakiemu zgodnie z żydowskim prawem w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Bogu i złożyć ofiarę. Tego dnia przynieśmy do kościoła świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

 • Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby poświęcone Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach.

 • Za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 12.00 będzie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z wyjaśnieniem intencji papieskiej na luty, a potem, o 12.30 Msza św. w intencji Apostolstwa Modlitwy.

 • Dziś możemy złożyć do puszek ofiary przeznaczone na rozwój środków społecznego przekazu.

 • Wspomnienia:

  • 28 stycznia – św. Tomasza z Akwinu (1225-1274), doktora Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej

  • 31 stycznia – św. Jana Bosko (1815-1888), założyciela zgromadzenia salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielkiego pedagoga i apostoła młodzieży.

.

.

DRUGA  NIEDZIELA  ZWYKŁA

19  STYCZNIA  2020

.

 • W Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Takiej jedności pragnie sam Pan Jezus. W tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, Komunie św. oraz cierpienia.

 • W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, przypadające w sobotę, 25 stycznia, prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień, by jak Święty Paweł stać się narzędziem Bożym i kroczyć wiernie po drogach wiary.

 • W przyszłą niedzielę, 26 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Trędowatych oraz Dzień Islamu. Prośmy tego dnia o właściwą opiekę dla wszystkich chorujących w świecie na tę nieuleczalną chorobę, a także o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem.

 • W zakrystii są bieżące numery tygodników Idziemy i Gość Niedzielny.

 • Wspomnienia świętych:

   

  • 21 stycznia – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.

  • 24 stycznia – św. Franciszka Salezego (1567-1622), biskupa i doktora Kościoła, wybitnego pisarza, patrona dziennikarzy i prasy katolickiej.

.

.

Post a Comment

Komentarze zamknięte.