pages bg right
Milczenie ofiar zachęca do ataków na chrześcijan

Milczenie ofiar zachęca do ataków na chrześcijan

.

.

.

.

.

.

.

Jerzy Kwaśniewski

Ordo Iuris

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowni Państwo,

podpalenie w kościele w Lublinie i straty sięgające nawet 100 tysięcy złotych, do tego pełna niszczycielskiej pasji profanacja dokonana w biały dzień w kaplicy adoracyjnej w Koninie czy zniszczenie figur Matki Bożej w parafiach w Szczecinie i Koszalinie. W każdej z tych spraw interweniują prawnicy Ordo Iuris, żądając sprawiedliwości dla ofiar i przykładnego ukarania sprawców.

Jedno jest pewne, skala antychrześcijańskiej nienawiści w Polsce narasta. Według danych Centrum Wolności Religijnej Ordo Iuris tylko w ciągu pierwszych szczęściu miesięcy tego roku doszło do przynajmniej 30 aktów agresji i profanacji motywowanych nienawiścią do chrześcijan. Dla porównania, w 2019 r. odnotowaliśmy 40 takich czynów w ciągu dwunastu miesięcy.

Organizatorzy wulgarnych, proaborcyjnych demonstracji ulicznych jesienią ubiegłego roku starali się wytworzyć społeczną akceptację dla palenia kościołów, fizycznych ataków na wiernych, wandalizmu i zakłócania obrzędów religijnych. Nasi prawnicy zainicjowali na prośbę oburzonych wiernych kilkadziesiąt postępowań karnych, przygotowali poradnik dla obrońców kościołów. Nie mam wątpliwości, że to zdecydowana i odważna reakcja Polaków, którzy organizowali się, by chronić swoje świątynie, kaplice i Msze Święte, powstrzymała wówczas falę antychrześcijańskiej nienawiści.

Wiedzieliśmy, że opieszałość organów ścigania oraz spolegliwe wobec agresorów orzeczenia sądów mogą stać się zachętą dla kolejnych sprawców. Dlatego reagowaliśmy błyskawicznie w każdej z wymienionych wyżej spraw, składając zawiadomienia do miejscowych prokuratur. W przypadku podpalenia w Lublinie policja ujęła już kobietę, która dokonała tego przestępstwa i zapewne niedługo usłyszy ona wyrok sądu. W pozostałych sprawach prokuratura wszczęła postępowania i liczymy na to, że śledczym uda się wkrótce ująć sprawców, którzy poniosą odpowiedzialność za swoje czyny.

W sprawie każdej profanacji lub zniszczenia mienia prawnicy Ordo Iuris kontaktowali się z parafiami i proponowali udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej. Podczas telefonicznych rozmów często przekonaliśmy się, jak silne są obawy przed angażowaniem się w dochodzenie sprawiedliwości. Tymczasem bez aktywności księży i wspólnot parafialnych nasze działania są utrudnione. A przecież tylko doprowadzenie do wymierzenia sprawiedliwości za akty profanacji czy niszczenia kościelnej własności może powtrzymać naśladowców od popełniania podobnych czynów. Tyle razy z ust ekspertów słyszeliśmy, że milczenie ofiar zachęca sprawców do eskalacji przemocy i nienawiści. Czas, by z tej oczywistej zasady wyciągnąć wnioski.

Wspólnoty parafialne powinny brać przykład z wyznawców innych religii. Modelową reakcją na agresję była odpowiedź na wybicie okna w gdańskiej synagodze. Niezwłoczne oświadczenie Forum Żydów Polskich oraz interwencje podejmowane na najwyższym szczeblu szybko doprowadziły do publicznego potępiania ataku przez władze samorządowe Gdańska i prezydenta Andrzej Dudę. Organy ścigania podjęły błyskawicznie dochodzenie a sprawca został ujęty. Powszechnie potępiony akt nie miał naśladowców.

Dlatego w najbliższym czasie przygotujemy poszerzony poradnik, który ma zachęcić kapłanów i wspólnoty parafialne do korzystania z instrumentów prawnych chroniących praktyki religijne i miejsca kultu przed aktami nienawiści na tle religijnym. Opiszemy w nim szczegółowo, jakie kroki należy podjąć, by zmusić organy ścigania do reakcji na profanacje, ataki na ludzi wierzących i kościelne mienie. Wyjaśnimy też, jakie uprawnienia przysługują pokrzywdzonym i świadkom zdarzenia, zarówno podczas postępowania w prokuraturze, jak i w postępowaniu sądowym.

Zapewniam, że każdy gotowy do odważnej obrony wiary i miejsc kultu kapłan lub wierny otrzyma pełne wsparcie prawników Ordo Iuris. Czas przywrócić poszanowanie dla prawa, wiary współobywateli oraz pokoju religijnego w naszej Ojczyźnie. Widać wyraźnie, że nikt nie zrobi tego za nas. Wierzę, że z pomocą Darczyńców i Przyjaciół Ordo Iuris realizacja tego planu będzie możliwa.

Dlatego będę Państwu wdzięczny za każde wsparcie Instytutu, które pozwoli nam na kontynuowanie obrony ofiar antykościelnych ataków, nienawiści i fizycznej agresji.

Tylko razem zatrzymamy falę antykościelnej nienawiści

 

Konkretne interwencje przynoszą efekty

Od dnia, w którym ogłoszony został wyrok Trybunału Konstytucyjnego podnoszący standard prawnej ochrony życia w Polsce, upłynęło ponad dziewięć miesięcy, a rozbudzona w tamtym okresie nienawiść wobec Kościoła i ludzi wierzących nadal nie ustaje. Podczas ubiegłorocznych proaborcyjnych protestów dewastowano świątynie, zakłócano liturgie Mszy Świętych czy atakowano ludzi wierzących, którzy stawali w obronie miejsc kultu. Skala przestępczych działań przeciwników pełnej ochrony życia ludzkiego była tak duża, że prawnicy Ordo Iuris do dziś uczestniczą w kilkudziesięciu postępowaniach wszczętych po złożonych przez nas zawiadomieniach.

Organy ścigania niechętnie angażują się jednak w te sprawy, a gdy już to robią, działają opieszale. Nie ulega wątpliwości, że dotychczasowa bezkarność antykościelnych wandali stanowi nie tylko poważny zarzut wobec skuteczności organów państwa, ale jest też swoistą zachętą do łamania prawa przez naśladowców. Dlatego prawnicy Ordo Iuris reagują błyskawicznie na każdą informację o atakach na kościoły i profanacjach liturgii, świątyń, czy innych miejsc i przedmiotów kultu religijnego.

Pod koniec lutego doszło do pożaru w kościele pw. Świętego Krzyża w Lublinie, który był efektem podłożenia ognia. Podpalona została kotara w przedsionku świątyni, od której zajęły się inne elementy, w tym drewniane drzwi. W kościele w tym czasie modliła się 60-letnia kobieta. I choć pożar udało się szybko ugasić, doszło do dużego zadymienia kościoła, a tym samym zabrudzenia ścian budynku. Straty wspólnoty parafialnej wyniosły około 100 tysięcy złotych.

Nasi prawnicy przygotowali i złożyli w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na sprowadzeniu zdarzenia, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób, a także zniszczeniu cudzego mienia. W zawiadomieniu zwróciliśmy uwagę na to, że podłożenia ognia w kościele mogło stanowić także naruszenie art. 196 KK, który dotyczy między innymi znieważenia miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Organy śledcze w tej konkretnej sprawie zadziałały błyskawicznie. Okazało się, że nie mieliśmy do czynienia z młodzieżowym wybrykiem, co sugerowały lewicowe media. Ujęta kobieta to 34-latka z Łęcznej, która usłyszała już zarzut umyślnego podpalenia kotary w kościele. Z racji, że czyn ten jest zagrożony karą do 10 lat pozbawienia wolności prokuratura skierowała wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanej, do którego sąd się przychylił. Mam nadzieję, że już wkrótce kobieta usłyszy wyrok i poniesie sprawiedliwą karę, co pokaże jej potencjalnym naśladowcom, że nie mogą dłużej liczyć na bezkarność.

Z kolei w połowie czerwca w Koninie nieznany sprawca wtargnął w środku dnia do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele pw. św. Maksymiliana i zniszczył figurę Matki Bożej, rozbijając ją o podłogę. Szarpał też obraz z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oraz zrzucił na podłogę modlitewniki. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris już skierowali w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa obrazy uczuć religijnych osób wierzących oraz znieważenia przedmiotów czci religijnej. Sprawca powinien też odpowiedzieć za zniszczenie lub uszkodzenie cudzej własności. Po naszym zawiadomieniu prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Kilka dni po ataku w Koninie, podobne zdarzenie miało miejsce w parafii pw. Matki Bożej Jasnogórskiej w Szczecinie. Tym razem sprawca działał w godzinach nocnych i dokonał znieważenia figury Matki Bożej Niepokalanej poprzez namalowanie na figurce czerwonego, odwróconego krzyża. Uszkodzona została także gablota chroniąca figurę Matki Bożej Fatimskiej, na której namalowano odwrócony krzyż i pentagram. Prawnicy Ordo Iuris także i w tej sprawie złożyli zawiadomienie do prokuratury, która rozpoczęła już postępowanie.

Trwa również dochodzenie w sprawie dokonanej wiosną dewastacji figury Matki Bożej i kapliczki przy kościele pw. Świętego Ducha w Koszalinie. Po złożonym przez naszych prawników zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstw znieważenia uczuć religijnych oraz zniszczenia lub uszkodzenia cudzego mienia śledczy podjęli kroki w celu ustalenia sprawców.

Wszystkie te sprawy łączy jeden czynnik – organy ścigania są świadome nieustannego zainteresowania wynikami postępowania ze strony profesjonalnych prawników z Ordo Iuris, a ofiary nie są już same.

Sprawcy profanacji i dewastacji kościołów nie mogą pozostać bezkarni

W każdym z tego typu przypadków przedstawiciele Instytutu Ordo Iuris kontaktują się z poszkodowanymi oferując nieodpłatną pomoc prawną. Jednak podczas telefonicznych rozmów często wyczuwamy wyraźną obawę przed zaangażowaniem się w postępowania prokuratorskie i sądowe. Niejednokrotnie zwycięża tęsknota za „świętym spokojem” – przecież nie ma już kolejnych ataków, więc może nie warto nagłaśniać sprawy…

Nic bardziej mylnego. Tylko wyegzekwowanie sprawiedliwej kary dla sprawców tych czynów może powstrzymać ewentualnych naśladowców.

Tym bardziej podkreślam w rozmowach z księżmi i świeckimi przykłady aktywności wyznawców innych religii w obronie ich miejsc kultu. Przywołana wcześniej sprawa okna wybitego w gdańskiej synagodze to nie jedyny przykład wzorcowej reakcji na wandalizm. Potępienie ze strony władz Gdańska, głos prezydenta Andrzeja Dudy, natychmiastowe pojmanie sprawcy, ostatecznie zamkniętego w szpitalu psychiatrycznym. Również muzułmanie z warszawskiego meczetu, który kilka lat temu zanieczyszczono rozrzucając strzępy wieprzowiny, nie milczeli, lecz zainicjowali natychmiastowe działania policji, urzędników i polityków. W żadnej z tych spraw nie próbowano „przeczekać” ani „nie nagłaśniać, bo znajdą się naśladowcy”. Zdecydowana i stanowcza reakcja zniechęciła skutecznie potencjalnych naśladowców.

Dokładnie takie same reakcje organów ścigania i polityków powinniśmy obserwować po każdym ataku na katolickie świątynie, samych wiernych i kapłanów. Tymczasem bierność atakowanych wspólnot chrześcijańskich prowadzi do obojętności i społecznego przyzwolenia.

Sprawcy ataku w szczecińskiej bazylice trafili do więzienia

Prawnicy Instytutu Ordo Iuris są zawsze gotowi do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej w każdej sprawie dotyczącej aktów antyreligijnej nienawiści. Dzięki naszemu zaangażowaniu sprawiedliwą karę ponoszą już sprawcy ataku na ks. dr. Aleksandra Ziejewskiego – proboszcza i kustosza Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie.

Do napadu doszło w lipcu 2019 roku, gdy trzej mężczyźni chcieli ukraść ornaty, obezwładnić księdza i odprawić świętokradczą pseudo liturgię. W tym celu sprawcy ataku pobili kapłana, uderzając go różańcem po twarzy oraz zaatakowali kościelnego i zakrystiankę. Księdzu grożono także śmiercią.

Dzięki zaangażowaniu prawników Ordo Iuris na początku tego roku Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymał wyrok, który zapadł w tej sprawie w tamtejszym Sądzie Okręgowym. Mężczyzna, który popełnił przestępstwo przeciwko zdrowiu pokrzywdzonych, został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz zapłatę zadośćuczynienia w wysokości 3, 5 oraz 8 tysięcy zł. W opinii sądu napastnik groził duchownemu pozbawieniem życia, poza tym księdza i kościelnego kilkukrotnie uderzył w twarz. Drugi z mężczyzn ma spędzić w więzieniu 10 miesięcy, trzeci został uniewinniony.

Musimy ośmielić księży i wspólnoty parafialne

Wyrok ze Szczecina jasno pokazuje, że warto ścigać sprawców motywowanych nienawiścią przestępstw, by ponieśli zasłużoną karę. Tak właśnie stało się w przypadku ataku na ks. Ziejewskiego, który poprosił Instytut Ordo Iuris o reprezentowanie go w tej sprawie.

W podobnych sprawach będziemy angażować się w dalszym ciągu, ale potrzebujemy partnerów w postaci pokrzywdzonych parafii, zakonów czy samych księży. Dlatego prawnicy Instytutu Ordo Iuris przygotowują specjalny poradnik, w którym zachęcimy do aktywności w tym zakresie.

Szczegółowo opisujemy w nim, w jaki sposób należy właściwie reagować na wszelkie akty nienawiści na tle religijnym. Przedstawimy krok po kroku wszystkie czynności, które należy podjąć, by zainteresować sprawą organy ścigania. Wytłumaczymy, jakie uprawnienia procesowe posiadają pokrzywdzeni oraz osoby, które były świadkami zdarzenia. W przystępny sposób opiszemy składanie zeznań w prokuraturze, na policji oraz podczas ewentualnej rozprawy w sądzie. Zdajemy sobie sprawę, że procesy sądowe kojarzą się z długotrwałymi postępowaniami, co może zniechęcać obywateli do korzystania z instrumentów prawnych, dlatego poradnik będzie także zawierał informacje na temat tego, ile czasu trzeba poświęcić na tego typu zgłoszenia.

Przede wszystkim poradnik będzie zawierał mocne zapewnienie, że żadna ofiara antyreligijnej nienawiści nie pozostanie bez pomocy. Zawsze przy jej boku staną prawnicy Ordo Iuris, począwszy od zgłoszenia przestępstwa, przez postępowanie prokuratorskie, aż po prawomocny wyrok skazujący wobec sprawców.

W szeroką dystrybucję poradnika będziemy chcieli zaangażować jak najwięcej katolików, wspólnot modlitewnych, parafii oraz samych władz kościelnych. Mam nadzieję, że przy promocji publikacji możemy liczyć także na księży biskupów, którzy wspierali wcześniej dystrybucję naszych poradników dla kapelanów szpitalnych. Im więcej wiernych będzie świadomych tego, w jaki sposób możemy zatrzymać falę antykościelnej nienawiści, tym większa będzie skuteczność całej akcji i tym większa szansa na to, że uda nam się zapobiegać w przyszłości takim przestępstwom.

Bronimy praw pacjentów w polskich szpitalach

Liczymy na to, że ta pomoc okaże się użyteczna dla duchownych, tak jak w przypadku poradnika dla kapelanów służby zdrowia, który przygotowaliśmy w odpowiedzi na wprowadzanie nadzwyczajnych obostrzeń w polskich szpitalach. W ostatnich miesiącach dochodziło do utrudniania pacjentom dostępu do posługi kapelana. Po publikacji poradnika okazało się, że większość dyrektorów placówek służby zdrowia zaczęło wycofywać się z zakazów i w pełnym zakresie przywracać posługę kapelanów.

Wciąż napływają do nas jednak sygnały o szpitalach, w których stosowane są liczne ograniczenia pośrednio utrudniające pacjentom uczestnictwo we Mszy Świętej, takie jak zakaz opuszczania oddziałów szpitalnych, pomimo, że z medycznego punktu widzenia izolacja pacjentów nie jest konieczna. Dlatego prawnicy Instytutu Ordo Iuris przygotowali memorandum, w którym wzywamy dyrektorów placówek medycznych do poszanowania konstytucyjnie chronionego prawa pacjentów do uczestnictwa w nabożeństwach. W dokumencie przywołaliśmy między innymi art. 53 Konstytucji RP, który gwarantuje każdemu wolność sumienia i religii, także w odniesieniu do sprawowania kultu, modlitwy, uczestniczenia w obrzędach religijnych i praktykowania wiary. Wolność uzewnętrzniania religii, zgodnie z Konstytucją, może zostać ograniczona jedynie w drodze ustawy, dlatego jasno wskazaliśmy, że wprowadzanie przez kierownictwo szpitali dodatkowych restrykcji, godzących w konstytucyjnie chronione prawa i wolności, jest niedopuszczalne.

Nasi prawnicy zainterweniowali także w związku z decyzją dyrekcji jednego ze szpitali w Gnieźnie, gdzie otwarto nowe skrzydło placówki, a pomieszczenia, które projektanci budynku przewidzieli na kaplicę, zostały przeznaczone na gabinet dyrektora. Dlatego prawnicy Ordo Iuris wystąpili już do dyrekcji szpitala z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zmian w planie zagospodarowania nowego skrzydła. Pozyskanie niezbędnych dokumentów oraz zapoznanie się ze stanowiskiem szpitala jest konieczne dla podjęcia dalszych działań w tej sprawie.

Wspólnie zatrzymajmy falę antykościelnej nienawiści

Nasza skuteczność w obronie praw ludzi wierzących w Polsce została już zauważona także poza granicami kraju. Dzięki naszej aktywności w obronie podstawowych praw osób wierzących otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w 9. Narodowym Śniadaniu Modlitewnym, które odbędzie się w ukraińskim parlamencie 8 września. Podczas pobytu w Kijowie weźmiemy udział w specjalnej debacie na temat wolności religijnej, w trakcie której będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami z obrony wolności religijnej w Polsce.

Skuteczność naszej działalności, która jest dostrzegana także poza Polską, to przede wszystkim efekt wsparcia naszych Przyjaciół i Darczyńców, bez których nie bylibyśmy w stanie bronić ofiar antykościelnej nienawiści oraz podstawowych praw osób wierzących. Wszystkie nasze działania wiążą się z konkretnymi kosztami, których nie udźwigniemy bez pomocy Darczyńców.

Na każde z czterech opisanych powyżej postępowań sądowych związanych z ostatnimi atakami na kościoły w Polsce będziemy musieli przeznaczyć 5 000 zł. Łącznie musimy się więc liczyć z wydatkiem rzędu 20 000 zł, a to i tak tylko bardzo mała cześć kosztów związanych z obroną kościołów i wiernych przed nienawistnymi atakami. Nadal uczestniczymy przecież w kilkudziesięciu postępowaniach wszczętych po fali antykościelnej nienawiści, jaka przelała się przez nasz kraj po ubiegłorocznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Poza tym musimy też doprowadzić do aktywizacji katolików, którzy zbyt często są dziś bierni wobec powtarzających się coraz częściej ataków na ich największe świętości. Dlatego tak ważna będzie szeroka dystrybucja i promocja naszego poradnika, w tym rozesłanie go do parafii i placówek zakonnych w całej Polsce. Przewidujemy, że przygotowanie i cała akcja promocyjna poradnika to przy oszczędnej rachubie co najmniej 20 000 zł.

Dlatego bardzo proszę o wsparcie Instytutu kwotą 30 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną inną, która pomoże nam angażować się w obronę przedmiotów kultu oraz świątyń atakowanych przez wrogów Kościoła.

Z wyrazami szacunku

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

P.S. Nie możemy pozwolić na to, by sprawcy ataków na kościoły w Polsce pozostawali bezkarni i by ich przykład zachęcał innych do kolejnych aktów nienawiści wobec wspólnot ludzi wierzących. Instytut Ordo Iuris stoi zawsze po stronie ofiar i w każdym przypadku jest gotów bronić praw osób, które padły ofiarami przestępstw motywowanych nienawiścią do chrześcijan.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją

i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

(22) 404 38 50

www.ordoiuris.pl

—————————————-

„Dla triumfu zła potrzeba tylko,

żeby dobrzy ludzie nic nie robili. „

– Edmund Burke

***********

Informacja, która może być pomocna

Dane do przelewu tradycyjnego:

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

darowizny w ZŁ
85 1020 0045 6100 1657 0011 7716

darowizny w USD
PL 86 1020 1026 0000 1902 0301 0501

darowizny w EUR
PL 44 1020 1026 0000 1102 0301 0485

Bank PKO BP, BIC: BPKOPLPW

W tytule przelewu prosimy podać: „Darowizna na cele statutowe”

Przelewu można dokonać także ze strony: 

https://formularz.ordoiuris.pl/pl/wspomagam.html

Post a Comment

Komentarze zamknięte.