pages bg right
Ks. Biskup Marek Solarczyk nowym biskupem radomskim

Ks. Biskup Marek Solarczyk nowym biskupem radomskim

.

.

.

.

.

.

.

Informujemy, że Ojciec Święty Franciszek przyjął zrzeczenie Księdza Biskupa Henryka Tomasika – naszego dotychczasowego biskupa diecezjalnego, złożone zgodnie z kan. 401 § 1 KPK, tj. z racji ukończenia 75. roku życia. Komunikat Nuncjusza Apostolskiego w Polsce o tej decyzji ogłoszono w dniu  4 stycznia 2021 roku, o godzinie 12.00.

Jednocześnie, decyzją Papieża Franciszka, nowym biskupem radomskim został mianowany dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, Biskup Marek Solarczyk.

Solarczyk

Do czasu kanonicznego objęcia Diecezji Radomskiej przez Biskupa Nominata, zachodzi, zgodnie z prawem kanonicznym, wakans stolicy biskupiej.

Kolegium Konsultorów, zwołane przez Biskupa pomocniczego Piotra Turzyńskiego, bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji Ojca świętego, dokonało wyboru administratora diecezjalnego dla diecezji radomskiej.

Działając zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Dyrektorium Kongregacji ds. Biskupów Apostolorum Succesores o pasterskiej posłudze Biskupów, funkcję tę powierzono biskupowi seniorowi diecezji radomskiej Henrykowi Tomasikowi.

Bp.Tomasik 2.

Imię Biskupa w Modlitwach Eucharystycznych

Podczas sprawowania Mszy Świętych, do czasu objęcia diecezji radomskiej przez biskupa nominata, należy wymieniać imię biskupa Henryka.

Ks. Edward Poniewierski

Kanclerz Kurii

Post a Comment

Komentarze zamknięte.