pages bg right
Adwent…..Czas jest istotnym znakiem Bożej miłości.

Adwent…..Czas jest istotnym znakiem Bożej miłości.

.

.

.

.

.

.

Rozpoczynamy dzisiaj, w pierwszą niedzielę Adwentu, nowy rok liturgiczny. Ta okoliczność skłania nas do refleksji nad kwestią czasu, który zawsze bardzo nas fascynuje. Biorąc za przykład postępowanie Jezusa, pragnę wyjść od bardzo konkretnego stwierdzenia: wszyscy mówimy, że «brakuje nam czasu», ponieważ dla wszystkich codzienne życie nabrało zaiste szaleńczego tempa. Także w tym względzie Kościół ma dla nas «dobrą wiadomość»: Bóg ofiarowuje nam swój czas. My mamy zawsze mało czasu; szczególnie dla Pana nie potrafimy albo może nie chcemy go znaleźć. I oto okazuje się, że Bóg ma dla nas czas!

To pierwsza rzecz, jaką odkrywamy na początku roku liturgicznego, i która zawsze na nowo nas zdumiewa. Bóg ofiarowuje nam swój czas, bo wkroczył w historię ze swoim słowem i swoim dziełem zbawienia, aby ją otworzyć na wieczność, aby uczynić z niej historię przymierza. W tej perspektywie już sam czas jest istotnym znakiem Bożej miłości, darem, który człowiek może docenić, podobnie jak każdą inną rzecz, albo przeciwnie – który może zmarnować; którego znaczenie może pojąć albo zignorować z powodu bezmyślnej powierzchowności. /…/

Pan wciąż przychodzi do naszego życia. Dlatego bardzo aktualne jest wezwanie Jezusa, które jest nam z mocą przypominane w tę pierwszą niedzielę: «Czuwajcie!» (Mk 13, 33.35.37). Było ono skierowane do uczniów, ale również do «wszystkich», ponieważ każdy, w godzinie, która jedynie Bogu jest znana, zostanie wezwany do rozliczenia się z własnego życia. Implikuje to słuszne oderwanie od dóbr doczesnych, szczery żal za własne błędy, czynną miłość do bliźniego, a przede wszystkim pokorne i ufne powierzenie się Bogu, naszemu czułemu i miłosiernemu Ojcu.

ikona-serigrafowana-wlodzimierska-matka-boska-czula

Ikoną Adwentu jest Maryja Panna, Matka Jezusa. Wzywajmy Ją, aby i nam pomogła godnie przyjąć Pana, który przyjdzie.

Benedictus PP. XVI, 30.11.2008, Angelus

Post a Comment

Komentarze zamknięte.