pages bg right
Papież o płaceniu ceny za wybory zgodne z Ewangelią

Papież o płaceniu ceny za wybory zgodne z Ewangelią

.

.

.

.

.

.

18 sierpnia 2019

.

Anioł Pański z Papieżem
Anioł Pański z Papieżem  (AFP or licensors)
„Dobrze jest deklarować się jako chrześcijanie, ale przede wszystkim musimy być chrześcijanami w konkretnych sytuacjach” – Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański. Przypomniał, że nie można żyć obłudnie, ale trzeba być gotowym do zapłacenia ceny za wybory zgodne z Ewangelią. Zaapelował do chrześcijan, by głosili Jezusa poprzez stanowcze i odważne wybory.

Beata Zajączkowska – Watykan

Ojciec Święty zauważył, że Jezus przyszedł, aby „oddzielać ogniem” dobro od zła, sprawiedliwego od niesprawiedliwego. W tym sensie rozbija łatwe złudzenia tych ze swoich uczniów, którzy sądzą, że mogą łączyć życie chrześcijańskie ze światowością i wszelkiego rodzaju kompromisami, a praktyki religijne z postawami wymierzonymi w bliźniego i przesądami. „Jezus chce przynieść na ziemię ogień miłości Ojca, który rozpala życie i poprzez który człowiek jest zbawiony” – podkreślił Franciszek.

Ogień miłości przezwycięża podziały

“ Ogień miłości, rozpalony przez Chrystusa na świecie przez Ducha Świętego nie ma granic, jest powszechny. Widać to już od pierwszych dni chrześcijaństwa: świadectwo Ewangelii rozprzestrzeniło się jak dobroczynny ogień, przezwyciężając wszelkie podziały między poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi, ludami i narodami – mówił Papież. – Świadectwo Ewangelii spala wszelką formę partykularyzmu i podtrzymuje miłość otwartą na wszystkich, z jedną preferencją: na rzecz najuboższych i wykluczonych. ”

Papież wskazał, że  przystąpienie do ognia miłości, który Jezus przyniósł na ziemię, ogarnia całe nasze istnienie i wymaga adorowania Boga oraz gotowości służenia bliźniemu.

Ewangelia ogniem zmieniającym świat

“ Adorować Boga oznacza także nauczyć się modlitwy adoracji, o której najczęściej zapominamy. Dlatego właśnie zachęcam wszystkich do odkrycia adoracji i częstego praktykowania tej modlitwy. Potem gotowość służenia – mówił Ojciec Święty. – Z podziwem myślę o wielu wspólnotach i grupach młodych ludzi, którzy także podczas lata poświęcają się tej służbie na rzecz chorych, ubogich i niepełnosprawnych. Aby żyć zgodnie z duchem Ewangelii trzeba, aby w obliczu wciąż pojawiających się na świecie nowych potrzeb byli uczniowie Chrystusa, którzy potrafią odpowiedzieć na nie nowymi inicjatywami miłosierdzia. Poprzez adorację Boga i służbę bliźnim Ewangelia naprawdę objawia się jako ogień, który zbawia, który zmienia świat, zaczynając od przemiany serca każdego. ”

Na zakończenie Franciszek modlił się, by Najświętsza Maryja Panna pomagała nam oczyścić serce ogniem przyniesionym przez Jezusa, aby szerzyć go w naszym życiu poprzez wybory stanowcze i odważne.

za: Vatican Media

Post a Comment

Komentarze zamknięte.