pages bg right
Niebezpieczne decyzje UE i ONZ. Musimy działać!

Niebezpieczne decyzje UE i ONZ. Musimy działać!

.

.

.

.

.

.

23 maja 2019

.

Jerzy Kwaśniewski

Ordo Iuris

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowni Państwo,

nie słabną ataki na rodzinę na poziomie międzynarodowym. W upływającej kadencji Parlamentu Europejskiego uchwalono aż 17 rezolucji i innych dokumentów uznających zabójstwo dzieci nienarodzonych za jedno z praw człowieka lub postulujących przywileje dla grup LGBT. Również w radach i komitetach ONZ rzecznicy przemysłu aborcyjnego, ideologii gender i ruchu homoseksualnego mają niezwykle silną pozycję oraz niemal niewyczerpane środki.

Aby polski głos w obronie życia i rodziny był słyszalny, Ordo Iuris dynamicznie buduje swoją ekspercką pozycję w tych międzynarodowych gremiach. Od czterech lat jesteśmy formalnie akredytowani przy Parlamencie Europejskim.

Dwa lata temu, po długich bojach i pomimo sprzeciwu radykalnych organizacji aborcyjnych, Instytut Ordo Iuris uzyskał specjalny status konsultacyjny w strukturach ONZ. Coraz wyraźniej widzimy: szkodliwe propozycje od lat przechodzą na poziomie międzynarodowym ze względu na brak obecności i sprzeciwu ze strony obrońców wartości.

Wsparcie naszych Darczyńców i zaangażowanie ekspertów Ordo Iuris przynosi już wyraźne efekty.

Rozalia Kielmans-Ratyńska prezentuje w ONZ Konwencję o prawach rodziny

Kontrofensywa Ordo Iuris

W minionym tygodniu Rozalia Kielmans-Ratyńska i Karina Walinowicz z Ordo Iuris jako jedyne Polki uczestniczyły w ważnym wydarzeniu w ONZ. Przedstawiły tam nasz projekt Konwencji o prawach rodziny, a wiele spośród obecnych organizacji przystąpiło do zbudowanej przez Ordo Iuris międzynarodowej grupy roboczej zajmującej się tym tematem.

Gospodarze zadbali, by wydarzenie odbyło się dokładnie 15 maja – w Międzynarodowy Dzień Rodziny. Co znamienne, administracja ONZ bojkotowała promocję prorodzinnej konferencji, skupiając się na przygotowywaniu hucznych obchodów przypadającego dwa dni później Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii.

Ponownie przekonałem się, że gdyby nie obecność prawników Instytutu, Polaków w ogóle nie byłoby w miejscach, gdzie kształtowana jest rzeczywistość. Dlatego serdecznie dziękuję naszym Darczyńcom – nasze starania są możliwe wyłączne dzięki Pana wsparciu.

Głosowanie trwające sekundę

Wnikliwa analiza działalności organizacji międzynarodowych pozwoliła nam na przygotowanie raportu ujawniającego rażące nieprawidłowości w przebiegu głosowań w Parlamencie Europejskim. Wykazaliśmy, że kluczowe decyzje mające wpływ na życie setek milionów Europejczyków podejmowane są z podczas trwających zaledwie kilka sekund głosowań, w których głosy liczy się na oko.

Proszę sobie wyobrazić, że na niektórych posiedzeniach średni czas głosowania wynosił mniej niż 2 sekundy! Skala błędów w obliczeniach jest porażająca, w wielu głosowaniach przekracza 100 głosów i wypacza wynik. Przyjęta metoda prowadzi do sytuacji, w której wielu posłów nie uczestniczy w głosowaniach, czytając w tym czasie gazety lub używając telefonów – także wówczas, gdy podejmowane są decyzje na temat fundamentalnych zagadnień.

Przy takim tempie i liczbie głosowań posłowie nie zwracają należytej uwagi na kluczowe problemy. Dlatego w każdym miesiącu przygotowujemy szereg opinii dotyczących najważniejszych głosowań, które mogą wpłynąć na poziom ochrony życia, małżeństwa i rodziny w Polsce. Niejednokrotnie posłowie do Parlamentu Europejskiego dziękowali za naszą pomoc, potwierdzając, że jesteśmy ważnym źródłem rzetelnych informacji o konsekwencjach przyjmowanych dokumentów.

Zawsze odpowiadam wówczas, że nasze raporty i ekspertyzy powstają jedynie dzięki zaangażowaniu wielu Polaków, którzy wspólnie z nami realizują misję Ordo Iuris.

Reagujemy i ujawniamy

Tylko w ostatnich tygodniach zgłosiliśmy przystąpienie do ośmiu spraw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i złożyliśmy obszerne opinie w sprawach dotyczących legalizacji eutanazji oraz surogacji. Chociaż rozstrzygnięcia tego organu mają ogromny wpływ na nasze prawo, rzadko są przedmiotem zainteresowania mediów i szerszej dyskusji. Często sędziowie słyszą opinie tylko jednej strony – radykalnych wrogów życia i rodziny.

Nasz udział w pracach Komitetu Praw Dziecka ONZ pozwolił zwrócić uwagę na zagrożenia związane z łatwym dostępem dzieci do pornografii internetowej.

To nasza analiza uczuliła polskie media i polityków na przyjęty przez Parlament Europejski program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” dotyczący finansowego wsparcia m.in. politycznego ruchu LGBT i ideologów gender kwotą sięgającą nawet 1,8 miliarda euro.

W kwietniu zaprezentowaliśmy w Parlamencie Europejskim pierwsze polskie krytyczne opracowanie „Manifestu z Ventotene”. Ten dokument z 1941 r., odrzucający suwerenność państw narodowych i postulujący powołanie europejskiej federacji, został przywołany jako jedyny ideowy punkt odniesienia w „Białej Księdze o przyszłości Unii Europejskiej” wydanej przez Komisję Europejską w 2017 roku.

Mocny głos z Polski

Aby nasz głos był słyszalny, prawnicy Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris muszą poświęcić godziny żmudnej pracy na przygotowanie analiz i opinii oraz odbyć wiele spotkań angażujących czas i wysiłek. Czasem skuteczność wymaga wysłania przygotowanego do obrony wartości eksperta w tak odległe miejsca jak Bruksela, Paryż, Rzym czy Londyn, co zmusza nas do pokrycia kosztów podróży i noclegów. Niejednokrotnie musimy ponieść koszty wizyt specjalistów z zagranicznych organizacji lub uczelni, których wiedza i obecność w naszym kraju jest niezbędna dla skutecznej obrony praw rodzin i praw dzieci nienarodzonych.

Jak Państwu wiadomo to na poziomie międzynarodowym zapadają dzisiaj liczne decyzje o kluczowym znaczeniu dla ochrony życia, dzieci i rodziny. Tylko dzięki hojności naszych Darczyńców i poświęceniu prawników Ordo Iuris polski głos w obronie tych wartości z każdym miesiącem może być coraz lepiej słyszany i coraz częściej uwzględniany.

Łączę serdeczne pozdrowienia

 

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S. Nie ma wątpliwości, że nasi Darczyńcy dobrze to rozumieją, bo jak podkreślił nasz Darczyńca i Przyjaciel: „Polska nie jest samotną wyspą, ale częścią globalnej społeczności, której nie ominą radykalne zmiany kulturowe czy prawne”. Ufam, że działając wspólnie, będziemy w stanie obronić wartości – także na poziomie międzynarodowym, gdzie atak na nie ma swoje źródło.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

(22) 404 38 50

www.ordoiuris.pl

*******

Dane do przelewu tradycyjnego:

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa

darowizny w ZŁ
92 1020 0045 6100 0441 0021 7929

darowizny w USD
PL 86 1020 1026 0000 1902 0301 0501

darowizny w EUR
PL 44 1020 1026 0000 1102 0301 0485

Bank PKO BP, BIC: BPKOPLPW

W tytule przelewu prosimy podać:
„Darowizna na cele statutowe – ochrona rodziny”

Przelewu można dokonać także ze strony: 

https://formularz.ordoiuris.pl/pl/wspomagam.html

Post a Comment

Komentarze zamknięte.