pages bg right
Abp Crepaldi: Unia bez europejskiego ducha

Abp Crepaldi: Unia bez europejskiego ducha

.

.

.

.

.

.

9 kwietnia 2019

.

Abp Crepaldi: Unia bez europejskiego ducha

 

Należy przyhamować proces integracji w jego aktualnej formie, aby przywrócić Unii jej prawdziwie europejskiego ducha, który wynika z historii Starego Kontynentu – uważa abp Giampaolo Crepaldi, wieloletni sekretarz Papieskiej Rady Iustitia et Pax, a obecnie ordynariusz Triestu i dyrektor Obserwatorium Katolickiej Nauki Społecznej kard. Van Thuâna. Abp Crepaldi dokonał oceny Unii Europejskiej z punktu widzenia nauczania Kościoła. Doszedł do wniosku, że w tak zasadniczych kwestiach, jak dobro wspólne, zasada pomocniczości i świeckość państwa dzisiejsza praktyka Unii oddala się nie tyko od katolickiej nauki społecznej, ale również od europejskiego modelu życia społecznego.

Krzysztof Bronk – Watykan

Abp Crepaldi zauważa na przykład, że Unia kompletnie nie radzi sobie z pojęciem dobra wspólnego, nie potrafi go określić i postrzega go wyłącznie w kategoriach utylitarnych, redukując go wręcz do dobra państwa czy aparatu politycznego. W konsekwencji jej działania mogą niekiedy służyć nie dobru, ale „wspólnemu złu”. Jest tak na przykład, kiedy instytucje europejskie, w imię źle pojętego dobra wspólnego, wywierają presję na poszczególne kraje, aby wprowadziły do swego ustawodawstwa tak zwane nowe prawa człowieka.

Coraz więcej problemów ma również Unia Europejska z zasadą subsydiarności. Od czasów Traktatu z Maastricht rozwija się bowiem w kierunku wielkiego superpaństwa. Poważne zastrzeżenia budzi też kwestia świeckości. Unia deklaruje swą neutralność względem religii, jednak w istocie promuje nową religię obojętności oraz europeizm jako ideologię absolutną, narzucaną przez ponadnarodowy aparat urzędniczy. Unia chce usunąć z przestrzeni publicznej wszelkie odniesienie do Absolutu, a nie zauważa, że w ten sposób sama nadaje swej polityce wartość absolutną – zauważa ordynariusz Triestu. Podkreśla on, że kluczową sprawą jest tu oczywiście uznanie centralnego miejsca Boga w świecie. Jest to element konstytutywny naszej cywilizacji, o czym wielokrotnie przypominali Europie Jan Paweł II oraz Benedykt XVI.

Abp Crepaldi mówił o tym w ubiegłą sobotę w Mediolanie na Dniach Katolickiej Nauki Społecznej, zorganizowanych wspólnie przez Obserwatorium kard. Van Thuâna i portal Nuova Bussola Quotidiana.

za:https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2019-04/crepaldi-unia-europejska-ideologia-nauczanie-kosciola.html
Post a Comment

Komentarze zamknięte.