pages bg right
Dekalog Rodziny przed wyborami do parlamentu UE

Dekalog Rodziny przed wyborami do parlamentu UE

.

.

.

.

27 lutego 2019

.

.

Parlament Europejski
Parlament Europejski  (ANSA)
Zachęcanie kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego do zaangażowania w promowanie polityki wspierającej rodzinę – to główne założenie kampanii „Głosuj za rodziną” (Vote for the Family), z jaką ruszyła Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich w Europie.

Michał Król SJ – Watykan

W przygotowanym dokumencie organizacja wskazuje, że „decyzje podejmowane przez Unię Europejską mają wpływ na życie każdej rodziny”. Stąd sformułowano dziesięć punktów, do których promowania zobowiązać się mają eurodeputowani, podpisując manifest w sieci.

Wśród „dziesięciu przykazań” członka parlamentu znajduje się m.in. uznanie zapaści demograficznej jako problemu, który dotyczy wszystkich państw Starego Kontynentu. „Zobowiązuję się do powiększania świadomości w związku ze spadkiem demograficznym w Europie, proponując działania zapobiegawcze i konkretne narzędzia w celu przekształcenia obecnych wytycznych” – czytamy w dokumencie.

Do najważniejszych punktów należy też ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, jak również wsparcie dla matek i ich potomstwa po narodzeniu, szczególnie w trudnych sytuacjach losowych. Dokument podkreśla także pierwszeństwo rodziców jako głównych wychowawców swoich dzieci. Wzywa do poszanowania prawa ojca i matki do wychowywania dzieci według własnych tradycji religijnych, moralnych i kulturowych.

Manifest wskazuje również na potrzebę dowartościowania roli stowarzyszeń w życiu politycznym oraz ukierunkowania gospodarki na służbę rodzinie będącej skałą na której zbudowane jest społeczeństwo. Część punktów skupia się na aspekcie godnej pracy oraz równowagi pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym. Eurodeputowani są również wezwani do uznania komplementarności mężczyzny i kobiety, odrzucając politykę dążącą do zatarcia różnic płciowych. Zarazem podkreśla się promocję i szacunek dla instytucji małżeństwa oraz odrzucenie prób ingerencji w jej tradycyjną definicję.

za:https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2019-02/rodzina-zycie-malzenstwo-wybory-do-parlamentu-ue.html
Post a Comment

Komentarze zamknięte.