pages bg right
Ataki na Ordo Iuris

Ataki na Ordo Iuris

.

.

.

.

12 stycznia 2019

.

.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Jerzy Kwaśniewski Ordo Iuris

Ordo Iuris

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowny Panie,

w ostatnich dniach Instytut Ordo Iuris stał się celem ataków, zmierzających do zdyskredytowania naszej działalności eksperckiej i procesowej na rzecz rodzin. Lewicowi politycy i dziennikarscy celebryci posunęli się do stosowania w kontekście naszej działalności słów takich jak „wynaturzone umysły”, „skrajni ideolodzy” czy „średniowieczny obłęd”. A to wszystko po to, by powiązać nas z wadliwym projektem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowanym nagle przed końcem roku i wycofanym przez premiera już 2 stycznia.

Nie mam wątpliwości, że nasze zaangażowanie i skuteczność frustrują polityków i działaczy lewicy, którzy posuwają się do najbardziej karykaturalnych kłamstw i manipulacji, aby uderzyć w Ordo Iuris. Ukrytym celem tych ataków jest tym razem także zablokowanie koniecznej reformy ustawy, na podstawie której kilkadziesiąt tysięcy rodzin tkwi w matni nieskutecznej procedury „Niebieskiej Karty”, a ponad 1100 dzieci rocznie odbiera się rodzicom bez wcześniejszego orzeczenia sądu.

Ataki na Ordo Iuris

Podczas dyskusji na antenie Polsat News radna Koalicji Obywatelskiej zaatakowała eksperta i członka zarządu Ordo Iuris dr. Tymoteusza Zycha, insynuując, że dla nas „jednorazowy gwałt na dziecku, nie jest przemocą domową”. Trudno o bardziej skandaliczne kłamstwo.

Solą w oku wrogów rodziny są nasze konsekwentne działania na rzecz naturalnych i konstytucyjnych wartości, takich jak ochrona życia, małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, prawa rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z wyznawanymi wartościami czy ochrona życia rodzinnego przed nieuzasadnioną ingerencją ze strony państwa i jego instytucji.

Skutecznie pomagamy ofiarom nadużyć

Posuwając się do nieprawdopodobnych manipulacji, nasi oponenci próbują wmówić opinii publicznej, że Ordo Iuris ignoruje krzywdę ofiar przemocy i nie staje po stronie poszkodowanych. Na łamach „Gazety Wyborczej” Wanda Nowicka drwiła z Kościoła katolickiego, rządu i Ordo Iuris, łącząc je z ponurą wizją „patriarchalnej, zhierarchizowanej rodziny, sprzyjającej egzekwowaniu władzy siłą przez ojca rodziny, również przy użyciu różnych form przemocy”. Atakom na nas towarzyszy nieodłącznie ośmieszanie rodziny i rodzicielstwa.

Nasi krytycy celowo pomijają milczeniem niewygodną dla nich prawdę, że jednym z głównych obszarów działalności Ordo Iuris jest konkretna pomoc rodzinom. Co więcej, działalność ta prowadzona jest wyłącznie dzięki prywatnym darowiznom i jest dowodem na prawdziwe społeczne zaangażowanie Polaków.

Tylko w 2018 r. pomogliśmy 179 rodzinom, którym z powodu nieuzasadnionej ingerencji urzędniczej próbowano odebrać dzieci bądź ograniczyć władzę rodzicielską. Wielokrotnie udzielaliśmy pomocy prawnej również ofiarom przemocy, które zgłaszały się do nas, ponieważ nikt inny nie udzielił im wsparcia.

Jedną z nich jest pani Joanna, która z wdzięczności za udzieloną pomoc nagrała dla nas swoje wstrząsające świadectwo i zgodziła się, byśmy podzielili się nim z Panem. Krótki film z tym nagraniem dostępny jest na stronie stopprzemocy.ordoiuris.pl.

Ta straszna historia pokazuje, że gdy dochodzi do sytuacji skrajnych, do brutalnej przemocy, skutecznie chronimy ofiary i jesteśmy bezwzględni dla sprawców. Tak powinno działać dobre prawo.

Eksperci Ordo Iuris przygotowali też projekt Konwencji o prawach rodziny – pierwszego na świecie projektu umowy międzynarodowej, gwarantującej rodzinie jej podstawowe prawa i wolności oraz odrzucającej sprzeczne z wiedzą i doświadczeniem ideologiczne założenia obowiązującej wciąż w Polsce konwencji stambulskiej (tzw. konwencji przemocowej).

Niefortunny projekt

Dzięki naszemu zaangażowaniu w obronę rodzin i dzieci eksperci Ordo Iuris dysponują cennym doświadczeniem i wiedzą, niezbędnymi do przeprowadzenia reformy niewydolnego systemu przeciwdziałania przemocy. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby prawo tworzyło dobre warunki dla wsparcia najbardziej potrzebujących rodzin. Tymczasem obecne regulacje zachęcają do pochopnego ingerowania w życie rodzinne, często ze względu na wielodzietność lub gorszy status materialny.

Rządowa propozycja nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zasadnie krytykowana jest za wykreślenie z definicji przemocy domowej „jednorazowego” działania. Jako członek grupy roboczej, a następnie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który działa przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od lat rekomendowałem zupełnie inne rozwiązania.

Propozycje Ordo Iuris

Korzystając z mojego wieloletniego doświadczenia adwokackiego, wzbogaconego analizami ekspertów Ordo Iuris oraz bezpośrednim spotkaniem z dziesiątkami ofiar przemocy, którym dane mi było pomagać, przygotowaliśmy listę najbardziej koniecznych zmian w obowiązującej ustawie. Dotyczą one właściwego i precyzyjnego zdefiniowania zjawiska przemocy, gruntownej zmiany procedury „Niebieskiej Karty”, odebrania urzędnikom prawa do zabierania dzieci bez wcześniejszego orzeczenia sądu.

Szczegółowa analiza wycofanego projektu oraz prezentacja rekomendacji Ordo Iuris została dostarczona rządowi i jest dostępna na naszej stronie.

Nasza wspólna misja

Nie mam wątpliwości, że reforma systemu przeciwdziałania przemocy nie powinna zostać powstrzymana wskutek błędów legislacyjnych pierwszego projektu nowelizacji. Potrzebna jest szeroka zmiana obowiązującej ustawy. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by pomóc autorom tej propozycji w przygotowaniu dobrych rozwiązań, skutecznie chroniących wszystkie ofiary przemocy.

Ufam, że mogę w tym liczyć na Pana pomoc. Ordo Iuris to sztab wyspecjalizowanych profesjonalistów działający wyłącznie dzięki wsparciu wielu wspaniałych ludzi, którzy umożliwiają nam pełne zaangażowanie i skuteczną pomoc. Bardzo dziękuję za Pana zaufanie i wsparcie, które gwarantują nam pełną niezależność i możliwość podejmowania często bardzo trudnych, pracochłonnych i kosztownych działań.

Nawet najbardziej brutalne ataki nie zniechęcą nas do służby polskim rodzinom.

Wierzę, że razem możemy przeprowadzić wiele dobrych i skutecznych inicjatyw.

Z poważaniem

 

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

P.S. Ordo Iuris to wspólna misja tysięcy ludzi, którzy bronią uniwersalnych wartości, takich jak małżeństwo i rodzina, życie od poczęcia do naturalnej śmierci, prawo do wolności sumienia i religii.

Serdecznie zachęcam do dołączenia do naszego Kręgu Przyjaciół, aby skutecznie walczyć o dobre i mądre prawo.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

(22) 404 38 50

www.ordoiuris.pl

Wspieram działania Ordo Iuris

Dane do przelewu tradycyjnego:

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

darowizny w ZŁ
34 1020 1026 0000 1502 0301 0469

darowizny w USD
PL 86 1020 1026 0000 1902 0301 0501

darowizny w EUR
PL 44 1020 1026 0000 1102 0301 0485

Bank PKO BP, BIC: BPKOPLPW
W tytule przelewu prosimy podać: „Darowizna na cele statutowe – Ordo Iuris 2018”

Post a Comment

Komentarze zamknięte.