pages bg right
To był rok pełen wyzwań

To był rok pełen wyzwań

.

.

.

.

10 stycznia 2019

.

.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Jerzy Kwaśniewski Ordo Iuris

Szanowny Panie,

koniec grudnia to tradycyjnie czas podsumowań mijającego roku i podejmowania nowych zobowiązań. Przez minione dwanaście miesięcy pracowaliśmy bez wytchnienia, otaczając ochroną konkretnych ludzi, a w toczących się sporach niezmiennie stając po stronie uniwersalnych wartości. Nasza determinacja zaowocowała licznymi sukcesami. Rosną także oczekiwania wobec naszej aktywności. Z Pana pomocą staramy się im sprostać.

Nasi prawnicy przez cały rok walczyli na salach sądowych, broniąc rodzin, rodziców, dzieci oraz ludzi sumienia, którzy mimo szykan otwarcie stają po stronie wartości – wszystkich tych, którzy przez lata nie mogli liczyć na wsparcie prawne. Równie intensywnie rozwijała się nasza działalność ekspercka – przygotowaliśmy prawie 130 raportów, ekspertyz, opinii i projektów zmian prawnych, stale zabierając głos w debacie publicznej.

Najważniejsze wydarzenia 2018 roku

Trudno w jednej wiadomości wymienić wszystkie inicjatywy, które podjęliśmy w tym czasie – dlatego przypomnę tylko te, które miały największy wpływ na kształtowanie ładu prawnego w Polsce i w Europie.

O całej aktywności niech świadczy to, że krajowe media informowały o naszej działalności w 2018 roku prawie półtora tysiąca razy, cytując w całości nasze materiały prasowe i analizy, informując o sukcesach, przeprowadzając rozmowy i wywiady z naszymi ekspertami w prasie, radiu i telewizji, a czasem… atakując Ordo Iuris za okazaną skuteczność. Ta skala, pokazująca rzeczywisty wpływ na debatę publiczną, była możliwa jedynie dzięki wsparciu Pana i wszystkich naszych Darczyńców.

Konwencja o prawach rodziny

Wielkie znaczenie miało opracowanie przez naszych ekspertów projektu Konwencji o prawach rodziny. Projekt został zaprezentowany w Parlamencie Europejskim, podczas największej europejskiej konferencji o prawach człowieka OBWE oraz na konferencjach m.in. we Francji, w Rumunii, w Chorwacji i na Słowacji. Jest on realną przeciwwagą dla zideologizowanej konwencji stambulskiej i może położyć kres genderowej rewolucji w Europie, skutecznie chroniąc rodzinę przed współczesnymi zagrożeniami.

Konwencja została przyjęta z wielkim entuzjazmem. Poparł ją m.in. polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, włoski minister rodziny Lorenzo Fontana, a także kilkadziesiąt organizacji społecznych oraz eksperckich, m.in. z Niemiec, Norwegii, Węgier i Bułgarii.

Dzięki naszym wielomiesięcznym staraniom Norweżka Silje Garmo, której okryty złą sławą norweski Urząd ds. Dzieci (Barnevernet) chciał odebrać córeczkę, otrzymała azyl w Polsce. To nadzieja dla wszystkich pozostałych rodzin, których bronimy przed Barnevernet i podobnymi bezwzględnymi urzędami działającymi w Europie.

Niestety, drastycznej ingerencji w życie rodziny dopuszczają się również polscy urzędnicy. Przed rozdzieleniem uratowaliśmy kilkadziesiąt rodzin, m.in. rodzinę z Białej Podlaskiej, której chciano odebrać dzieci z powodu samowoli budowlanej. W sumie objęliśmy pomocą prawną kilkaset rodzin z Polski, w nadzwyczajnych sytuacjach także z innych państw Europy. W 179 najtrudniejszych sprawach nasi adwokaci nie tylko udzielali porad prawnych i pisali pisma procesowe, ale włączali się w postępowanie, zapewniając nieustanną reprezentację rodziny wobec urzędników i sądów.

Koniec roku to najlepsza chwila, by przekazać Panu w imieniu tych wszystkich rodzin oraz naszego zespołu wyrazy wdzięczności za całe dotychczasowe wsparcie. Razem dokonaliśmy wiele, a czekają na nas jeszcze ambitniejsze wyzwania.

Chrońmy Dzieci

Podsumowaliśmy też pierwszą edycję akcji „Chrońmy Dzieci!” poświęconej obronie praw rodziców oraz dobra dzieci przed brutalną seksualizacją i indoktrynacją w duchu ideologii gender. Udzieliliśmy wsparcia blisko 700 rodzicom, a raport z naszych działań opublikowało na swoich stronach Ministerstwo Edukacji Narodowej, udostępniając go także kuratoriom i szkołom.

Obecnie kontynuujemy akcję i na prośbę rodziców podejmujemy interwencje w konkretnych szkołach – dzięki naszym działaniom udało się zidentyfikować przypadki łamania prawa podczas akcji „Tęczowy Piątek” i zablokować tę szkodliwą inicjatywę. Tuż przed świętami wystąpiliśmy w obronie uczniów z placówek, w których dyrektorzy zabraniali dzielenia się opłatkiem i odwoływali jasełka. W każdym miesiącu spływa do nas kilkanaście podobnych zgłoszeń.

Ochrona niewinności dzieci przyświecała nam również podczas prac nad rozwiązaniami prawnymi ograniczającymi dostęp do bardzo niebezpiecznej dla psychiki dziecka pornografii internetowej, które przedstawiliśmy w specjalnym raporcie.

W ciągu roku zorganizowaliśmy również trzy duże konferencje, mające realny wpływ na debatę dotyczącą kluczowych problemów prawnych. Największą z nich było Forum Praw i Wolności, które przypominało o rzeczywistym znaczeniu praw człowieka, coraz częściej instrumentalnie wykorzystywanych w służbie szkodliwych ideologii. Forum zgromadziło na Stadionie Narodowym 300 uczestników i 70 ekspertów, urzędników i dziennikarzy, będąc największą w kraju konferencją na temat praw człowieka. Na pozostałych wydarzeniach zajmowaliśmy się autonomią rodziny i właściwym znaczeniem godności człowieka.

I Forum Praw i Wolności

 

Także nasze działania na polu legislacyjnym przynoszą owoce – przygotowana przez nas ustawa o obronie sumienia została w istotnej części wdrożona projektem przyjętym kilka tygodni temu przez senacką Komisję Sprawiedliwości. Będziemy uczestniczyć w dalszych pracach i wpływać na poszerzenie zakresu tego projektu, aby objął wszystkich narażonych na łamanie sumień.

Na skutek naszych działań wykonano również pierwszy krok w kierunku zniesienia cenzury treści chrześcijańskich, patriotycznych i konserwatywnych w mediach społecznościowych. Umowa zawarta z przedstawicielami Facebooka przez Ministerstwo Cyfryzacji ułatwi weryfikację przez Polskę blokad nakładanych przez administratorów serwisu. Nadal będziemy dążyć do konsekwentnego poddania mediów społecznościowych normom polskiego prawa i jurysdykcji polskich sądów.

Nie ustajemy w działaniach na rzecz ludzkiego życia, wspierając każdą inicjatywę, która może przyczynić się do zwiększenia jego ochrony w Polsce i na świecie. Wspieraliśmy prawnie rodziców Alfiego Evansa. Trybunałowi Konstytucyjnemu przekazaliśmy opinię wyjaśniającą, że polskie i międzynarodowe normy prawne wymagają niezwłocznego zakazu aborcji eugenicznej. Stale wspieramy inicjatywę „Zatrzymaj aborcję”. Przygotowaliśmy także na prośbę grupy posłów projekt ustawy, który zakazuje zamrażania dzieci na najwcześniejszym, zarodkowym etapie ich rozwoju, co bardzo często kończy się ich śmiercią.

Odnieśliśmy sukcesy w postępowaniach dotyczących prezentowania przez obrońców życia prawdy o aborcji. Przedstawiliśmy również raport na ten temat wskazujący, że kampanie społeczne prezentujące rzeczywistość aborcji są zgodne z prawem, a ich zakazanie byłoby ograniczeniem wolności słowa. Reprezentowaliśmy obrońców życia przed sądami w całym kraju w 76 postępowaniach. Do tej pory wygraliśmy ponad 30 spraw, a pozostałe są w toku.

Każdy, kto podejmuje działanie na rzecz ochrony ludzkiego życia, może liczyć na nasze wsparcie prawne. To nasze zobowiązanie pełnego zaangażowania na rzecz obrony życia możemy wypełniać dzięki Pana zaufaniu i wsparciu.

Nowe wyzwania na szósty rok Ordo Iuris

Żegnamy stary rok z poczuciem dobrze wykonanego obowiązku i satysfakcji, a przede wszystkim – ogromnej wdzięczności wobec naszych Darczyńców. Dziękujemy za udzielone wsparcie materialne i Pana życzliwość.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia na nadchodzący rok 2019, zarówno w wymiarze osobistym, zawodowym, jak i wspólnotowym. Razem z całym zespołem Ordo Iuris zrobimy wszystko, by sprostać oczekiwaniom Pana i wszystkich naszych Przyjaciół, którzy chcą razem z nami czynić starania o dobre prawo w naszej Ojczyźnie. Życzę sobie i Panu, by nie opuszczała nas wiara w powodzenie odważnych, choć niełatwych zamierzeń oraz byśmy z wytrwałością i męstwem wypełniali nasze obowiązki.

Łączę pozdrowienia

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

P.S. Teraz przed nami kolejny – szósty już – rok funkcjonowania Instytutu, a wraz z nim nowe wyzwania, z którymi przyjdzie się nam zmierzyć. Mam nadzieję, że uda się nam realizować je razem. Liczę na Pana wsparcie w przyszłym roku, byśmy teraz, gdy Instytut jest coraz lepiej rozpoznawalny i zgłasza się do nas coraz więcej osób, nie byli zmuszeni nikomu odmówić pomocy.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

(22) 404 38 50

www.ordoiuris.pl

Wspieram działania Ordo Iuris

Dane do przelewu tradycyjnego:

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

darowizny w ZŁ
34 1020 1026 0000 1502 0301 0469

darowizny w USD
PL 86 1020 1026 0000 1902 0301 0501

darowizny w EUR
PL 44 1020 1026 0000 1102 0301 0485

Bank PKO BP, BIC: BPKOPLPW
W tytule przelewu prosimy podać: „Darowizna na cele statutowe – Ordo Iuris 2018”

Post a Comment

Komentarze zamknięte.