pages bg right
Świętość jest mistrzowską drogą do życia wiecznego

Świętość jest mistrzowską drogą do życia wiecznego

.

.

.  

Kongregacja Nauki Wiary

1 listopada 2018

.

.

Kardynał Luis Ladaria, prefekt Kongregacji Nauki Wiary
Kardynał Luis Ladaria SI, prefekt Kongregacji Nauki Wiary
.
.
Życie wieczne jest celem życia chrześcijańskiego i największym szczęściem człowieka, z kolei świętość jest mistrzowską drogą do jego osiągnięcia – powiedział kard. Luis Ladaria SJ, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w katechezie na temat: „Powołani do życia wiecznego oraz do świętości” wygłoszonej w auli Wikariatu Rzymskiego. Podkreślił, że do świętości prowadzi codzienne podążanie drogą i w świetle Jezusa, a stałym punktem odniesienia są ewangeliczne Błogosławieństwa.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

Kard. Ladaria przypomniał, że kres pielgrzymowania na ziemi prowadzi nas ostatecznie do oglądania jaśniejącego blaskiem oblicza Boga, który jest Ojcem. Powinnyśmy czuć się zaproszeni do nowego życia, które jest w nas od momentu chrztu świętego. Nie należy zmartwychwstania Chrystusa oddzielać od naszego. On jest głową i Jego zmartwychwstanie nabiera pełnego sensu dopiero wraz ze zmartwychwstaniem członków. Nasze podobieństwo do Chrystusa zakłada nasze zbawienie, które zrealizuje się w pełni, kiedy On objawi się w chwale. Wtedy będziemy uczestniczyli w pełni błogosławionej wizji, widząc już nie jakby w zwierciadle, ale twarzą w twarz oblicze Boże.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary zastrzegł jednak, że życia wiecznego nie osiąga się automatycznie. Przechodzi ono przez sąd Boży, sąd miłosierny, który obejmuje podejmowane przez nas wybory i decyzje, zawsze przy poszanowaniu naszej wolności przez Ojca Niebieskiego.

Pokazując, w jaki sposób świętość jest drogą do zdobycia życia wiecznego, hiszpański kardynał podjął wątki obecne w adhortacji Papieża Franciszka „Gaudete ed exultate”. Przywołał „klasę średnią” świętości, tę przeżywaną w codzienności, ponieważ nie można jej przypisywać tylko wielkim świętym kanoznizowanym przez Kościół. Nie ma stałych reguł oraz raz na zawsze ustalonego modelu świętości – podkreślił kard. Ladaria. – Być świętym to stawać się dobrym dysponentem nauczania Jezusa, kształtować swoje życia na wzór Jego życia, angażując się w budowanie Królestwa Bożego na wszystkich poziomach – powiedział prefekt watykańskiej kongregacji.

za:https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2018-11/la-catechesi-del-cadinale-luis-ladaria.html
Post a Comment

Komentarze zamknięte.