pages bg right
Warto wiedzieć… o skuteczności rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego

Warto wiedzieć… o skuteczności rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego

.

.

.

.

8 października 2018

.

 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

 

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach doszło do bardzo niepokojącej sytuacji – zastępca prezydenta Gdańska Piotr Kowalczuk skierował do dyrektorów szkół list, w którym uderza w prawo rodziców do wychowania dzieci. Urzędnik twierdzi, że warsztaty antydyskryminacyjne mają w tym mieście charakter obowiązkowy. W swoim piśmie podważa skuteczność przygotowanego przez Ordo Iuris rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego. Instrukcja wiceprezydenta jest nie tylko sprzeczna z prawem, ale stanowi też wezwanie do jego łamania przez szkoły.

Władze miasta wzywają szkoły do łamania praw rodziców

To kolejna odsłona bitwy o „Model na rzecz równego traktowania”, który pod pozorem troski o osoby niepełnosprawne i seniorów wprowadza do szkół oraz przedszkoli permisywną edukację seksualną. W liście do „Pań Dyrektor, Panów Dyrektorów, Nauczycieli i Nauczycielek gdańskich placówek oświatowych” wiceprezydent Gdańska w arogancki sposób występuje przeciwko rodzicom, którzy nie zgadzają się na to, by ich dzieci uczono o masturbacji i homoseksualnych konkubinatach.

 

Nierzetelna argumentacja

 

List gdańskiego włodarza jest nie tylko kontrowersyjny, ale przede wszystkim wprowadza w błąd dyrektorów i nauczycieli. Próba zakwalifikowania warsztatów antydyskryminacyjnych do szkolnej podstawy programowej jest poważnym nadużyciem i nie ma żadnego uzasadnienia. Zajęcia z ideologii ruchu LGBT, w odróżnieniu od takich przedmiotów jak matematyka, biologia czy język polski, nie mieszczą się w programie edukacji szkolnej, dlatego uczestniczenie w nich uzależnione jest od zgody rodziców.

Umieszczenie warsztatów antydyskryminacyjnych w ramach lekcji obowiązkowych jest próbą obejścia praw rodziców i odebrania im możliwości wpływu na treści przekazywane dzieciom w szkole.

Zgodnie z obowiązującym prawem rodzicielskie oświadczenia wychowawcze według wzoru udostępnionego przez Instytut Ordo Iuris wywiera natychmiastowy skutek prawny i uwalnia rodziców od obowiązku oddania dziecka w ręce edukatorów „Modelu na rzecz równego traktowania”. W obliczu tak nieuczciwych wytycznych władz Gdańska tym bardziej zachęcam wszystkich rodziców do korzystania z tego instrumentu, który stanowi praktyczną realizację ich praw.

 

Obronimy rodziców, dyrektorów i nauczycieli

 

Można się spodziewać, że wielu dyrektorów i nauczycieli, w dobrej czy złej wierze, podejmie próbę realizacji zawartych w liście wytycznych i będzie narzucać dzieciom szkodliwą edukację seksualną. Pragnę zapewnić, że nasi prawnicy udzielą pomocy prawnej wszystkim – zarówno rodzicom, jak i dyrektorom oraz nauczycielom – którzy chcą chronić niewinność dzieci i postępować zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Osoby, które doświadczyły nadużyć w tej sprawie, bardzo proszę o kontakt na adres [email protected] Postaramy się niezwłocznie skontaktować się z Państwem i udzielić pomocy prawnej.

Obrona praw rodziców jest dziś szczególnie ważna, ponieważ ataki wrogich rodzinie środowisk płyną z wielu stron. W ostatnich dniach Facebook zablokował post z filmem pt. „Ponieważ kochamy” Wspólnoty Kochać i Służyć, który zawierał świadectwa gdańskich małżeństw. Nasi prawnicy podjęli już w tej sprawie stosowne kroki prawne. To nie pierwsze naruszenie prawa do wolności słowa w mediach społecznościowych uderzające w środowiska broniące naturalnej tożsamości małżeństwa i rodziny, dlatego wcześniej przygotowaliśmy projekt ustawy, która ma zakazać Facebookowi podobnych praktyk cenzurowania treści.

Z wyrazami szacunku

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S.Zachęcam do zapoznania się z całością naszej argumentacji, w której szczegółowo odnosimy się do wytycznych wiceprezydenta Gdańska. Bardzo proszę również o korzystanie z naszego wzoru rodzicielskiego oświadczenia wychowawczego i udostępnianie go wszystkim rodzicom. Oświadczenie można pobrać ze strony dlarodziców.ordoiuris.pl. Przygotowaliśmy je w dwóch wersjach: dla gdańszczan i dla rodziców uczniów ze szkół na teranie całej Polski. Nie możemy pozwolić, by nasze dzieci były krzywdzone przez szkodliwe eksperymenty wychowawcze.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

 

Post a Comment

Komentarze zamknięte.