pages bg right
Naprawdę ważne! Niebezpieczny krok. Likwidacja władzy rodzicielskiej

Naprawdę ważne! Niebezpieczny krok. Likwidacja władzy rodzicielskiej

.

.

.

.

.

.

13 sierpnia 2018

.

Instytut na rzecz Kultury Prawnej

Szanowni Państwo,

W ostatnim liście ostrzegałem, że uderzające w rodzinę rozwiązania rodem ze Skandynawii mogą zostać przeszczepione na polski grunt. O tym, że nie są to puste słowa, świadczy ostatni projekt Kodeksu rodzinnego autorstwa Rzecznika Praw Dziecka. Jego kuriozalna treść wzbudziła już oburzenie znacznej części ekspertów z zakresu prawa rodzinnego, w tym prawników Ordo Iuris.

Zamach na prawa rodziców

Propozycja jest krokiem do całkowitego demontażu rodziny. Buduje ona opozycję między dziećmi a rodzicami oraz sugeruje, że dobro dziecka pozostaje w kontrze do dobra rodziny. Zakłada też całkowitą likwidację władzy rodzicielskiej i zastąpienie jej mglistym pojęciem odpowiedzialności rodzicielskiej.

Posłuszeństwo to przeżytek?

Prawo rodzinne od lat godziło rodzicielski obowiązek opieki z posłuszeństwem dziecka wobec rodziców. Projekt rzecznika przekreśla tę równowagę. Nakaz posłuszeństwa znika z niego jako przeżytek. W ten sposób każda decyzja rodzica niezgodna z wolą dziecka może być uznana za przemoc. To prosta droga do licznych tragedii rodzin rozłączonych przez bezdusznych urzędników stosujących nowe prawo.

Rzecznik proponuje także obowiązkowe wysłuchanie dziecka w każdej sprawie sądowej, która go dotyczy. Jako prawnik doskonale znam praktykę takich postępowań i wiem dobrze, do czego ona prowadzi: do angażowania dziecka w konflikt między rodzicami. A to spowoduje niepowetowane straty w jego psychice. O ile mądrzejsze jest dotychczasowe wysłuchiwanie dzieci tylko wtedy, kiedy jest to konieczne.

Projektodawcy chcą również, by w razie konfliktu dziecka z rodzicami państwo przyznawało dziecku adwokata z urzędu. Łatwo możemy sobie wyobrazić, że nie ułatwi to wypracowania porozumienia przy rodzinnym stole.

O co zatem chodzi? O ideologię, której celem jest zmiana paradygmatu myślenia o rodzinie. Projekt kodeksu rodzinnego jest dokumentem opartym na fałszywym założeniu, że władza rodzicielska jest przeszkodą w rozwoju dziecka, a nie wsparciem, które zapewnia mu bezpieczny rozwój.

Polacy nie lubią żłobków

Niestety, doświadczenia społeczeństw Europy Zachodniej jednoznacznie pokazują, że podważanie autorytetu rodziny i przejmowanie jej ról przez państwo będzie tylko narastać. Dlatego Instytut Ordo Iuris w pełni zaangażował się w obronę tej najważniejszej i najbardziej podstawowej wspólnoty.

Jako jedyni w Polsce przygotowujemy ekspertyzy, w których analizujemy zarówno obowiązujące przepisy, jak również propozycje ustaw. Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy raport na temat opieki nad najmłodszymi dziećmi. Wynika z niego, że Polska jako jeden z nielicznych krajów Europy narzuca rodzicom tylko jeden model opieki, czyli żłobki, mimo że zdecydowana większość rodziców chce wychowywać dzieci sama lub z pomocą najbliższych.

Sygnał dla władz

Na konferencji prasowej przedstawiliśmy naszą analizę dziennikarzom, a teraz podjęliśmy szereg działań na rzecz rozpowszechnienia jej wśród przedstawicieli władz publicznych. Chcemy, by wszyscy decydenci, którzy odpowiadają za politykę rodzinną, wzięli pod uwagę realne zapotrzebowania rodziców oraz prawdziwe dobro dzieci.

Dlatego włączyliśmy się w proces przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym na rzecz obrony bonu wychowawczego w Nysie. Doprowadziliśmy również do podjęcia przez rząd prac nad przyznawaniem pełnomocnika z urzędu dla każdej rodziny zagrożonej odebraniem dzieci oraz zapewnienia emerytury matkom rodzin wielodzietnych, które poświęciły karierę zawodową na rzecz wychowywania. Od dwóch lat obowiązuje napisana z naszym udziałem ustawa zakazująca zabierania dzieci z powodu ubóstwa.

Przed nami jeszcze wiele pracy, bo wyznawcy wrogich rodzinie ideologii nie ustają w wysiłkach, by maksymalnie zdegradować rodzinę i w ten sposób całkowicie zniszczyć tradycyjny ład społeczny. Ufam, że dzięki naszym Darczyńcom i wytężonej pracy prawników Ordo Iurisudaremnimy ich plany.

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

P.S.W najbliższym czasie wybrany zostanie nowy Rzecznik Praw Dziecka. Zapewniam, że będziemy monitorować wszystkie jego działania i interweniować zawsze, gdy będzie tego wymagało dobro dzieci i rodziców.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców.

Wspieram działania Ordo Iuris
 


 

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

 

Post a Comment

Komentarze zamknięte.