pages bg right
Bilbao: kongres jezuickich uniwersytetów

Bilbao: kongres jezuickich uniwersytetów

.

.

.

.

.

.

10  lipca 2018

Król Filip IV na jezuickim kongresie

Hiszpański Król Filip IV (4 z prawej) i A.Sosa SI (3 z prawej) na jezuickim kongresie  (ANSA)

.

Pod hasłem “Przemieniać nasz świat razem” w Bilbao rozpoczęło się Światowe Spotkanie Jezuickich Instytucji Szkolnictwa Wyższego. Biorą w nim udział przedstawiciele ponad 200 uczelni.

Marek Raczkiewicz CSsR – Hiszpania

Są też obecni szefowie dwóch watykańskich dykasterii, ds. edukacji i kultury, kardynałowie Giuseppe Versaldi i Gianfranco Ravasi. Uniwersytet powinien być “etycznym i intelektualnym” punktem odniesienia oraz “latarnią i przewodnikiem dla społeczeństwa” – powiedział król Filip VI inaugurując obrady.
Zadaniem ośrodków uniwersyteckich jest przygotowywanie liderów “o otwartym spojrzeniu i dalekosiężnej wizji”, którzy zrealizowaliby hasło kongresu “Przemieniać nasz świat razem”, powiedział król Filip VI. “Macie wyzwanie, odpowiedzialność i okazję, aby zaoferować wasz cenny wkład w takich kwestiach jak bycie liderem, sprawiedliwość środowiskowa i ekonomiczna, edukacja dla sektorów najbardziej wykluczonych czy też dialog międzyreligijny. Formacja jest najcenniejszą dźwignią w pozytywnej przemianie naszego świata” – podkreślił hiszpański monarcha.
W spotkaniu w Bilbao udział biorą przedstawiciele ponad 200 ośrodków uniwersyteckich z całego świata. Jest również obecny przełożony generalny jezuitów Arturo Sosa. Uczestnicy kongresu będą debatowali m. in. nad głównymi wyzwaniami, jakie stają przed jezuickimi instytucjami, nad przygotowaniem liderów politycznych i społecznych oraz sprawiedliwością w odniesieniu do środowiska naturalnego i ekonomii. Jeden dzień uczestnicy kongresu spędzą w sanktuarium w Loyoli, gdzie zostanie powołane do życia Światowe Stowarzyszenie Uniwersytetów i Jezuickich Instytucji Szkolnictwa Wyższego (Asociación Mundial de Universidades e Instituciones Jesuitas de Educación Superior). Jego celem będzie zapewnienie jezuickiej sieci uniwersyteckiej większych gwarancji prawnych, stabilności i struktury.
Spotkanie w Bilbao, które zakończy się 12 lipca, jest trzecim tego rodzaju. Poprzednie odbyły się w Meksyku (2010) i w Melbourne w Australii (2015). Obecnie jezuici posiadają 210 uniwersytetów w 54 krajach świata. Łącznie uczy się na nich ponad 800 tys. studentów.

za:https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2018-07/kongres-jezuickich-uniwersytetow-bilbao.html
Post a Comment

Komentarze zamknięte.