Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

.

.

.

.

 

zobacz także zakładkę: WIADOMOŚCI

7 lutego 2016

V Niedziela Zwykła

 • Dziś I Niedziela Miesiąca. O godz. 1200 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z wyjaśnieniem intencji papieskich na luty. Potem Msza Św. w intencji Apostolstwa Modlitwy.

 • Już za kilka dni – Środą Popielcową – rozpoczniemy Wielki Post, który jest dla chrześcijan czasem szczególnego wmyślania się w misterium Krzyża. W drodze do Boga, w którymś momencie życia, znajdziemy się w cieniu krzyża. Może będzie nim niepowodzenie, choroba, zdrada, odejście kogoś bliskiego (…). Wtedy do słów naszego Mistrza i Pana: „kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie swój krzyż…” niczego nie trzeba dopowiadać. Życie staje się wypełnieniem, dźwięki nabierają treści. Na wielu drogach świata, na licznych ścieżkach twego życia staje skrzyżowany znak, który kiedyś miał kształt realniejszy niż realność, który kiedyś był ciężarem na miarę kosmosu, który kiedyś spłynął żywą krwią i dlatego tutaj jesteśmy. Na początku wszystkich krzyży, był ten jeden. Jego krzyż. Na początku wszelkich cierpień, było to jedno. Jego cierpienie. Niechaj w ciągu tych czterdziestu dni starczy nam czasu, aby rozważyć cenę miłości jaką zapłacił Jezus Chrystus za mnie i za ciebie.

 • Msze św w Środę Popielcową o 630, 700, 800 i 1700 oraz dodatkowa o 900. Na każdej Mszy św. odbędzie się obrzęd posypywania głów popiołem.

 • W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. Post ścisły – obowiązujący katolików od 18 do 60 roku życia – polega na tym, że można jeść trzy razy dziennie – ale tylko raz do syta. Natomiast wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia – bez górnej granicy wieku – obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post byłby czymś małym i niegodnym, gdyby polegał tylko na powstrzymaniu się od spożywania pokarmów mięsnych. Rdzeniem postu jest nawrócenie. Istotą postu – według Izajasza – jest „uniżenie duszy przed Panem”(Iz 58, 3. 5). Post jest wyrazem pokory, nadziei i miłości człowieka do Boga. Post zasługujący to tylko taki, który ożywiony jest szczerą intencją pokuty i uwielbienia Boga, o czym czytamy w „Kazaniu na Górze”(Mt 6, 16, 18). O rzeczywistej wartości postu decyduje czystość intencji i zamiarów, dla których jest podejmowany. Szczególnie miły Bogu post jest wtedy, gdy towarzyszy mu najdalej posunięta dyskrecja. Gdy jej zabraknie, post stać się może czczą dewocją, pogłębiającą jeszcze zakłamanie człowieka.

 • W piątek po raz pierwszy w Wielkim Poście Droga Krzyżowa – po Mszy św. wieczornej, czyli około 1730.

 • Najbliższa niedziela jest pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. Nabożeństwo Gorzkich Żali – z nauką pasyjną – o godz. 1630.

 • Tradycyjnie już serdecznie zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

 

.

.

.

.

31 stycznia 2016

IV Niedziela Zwykła

zobacz także zakładkę: WIADOMOŚCI

 

We wtorek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego zwane tradycyjnie w Polsce Świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Bystroń w „Dziejach obyczajów w dawnej Polsce” pisze: „W dzień Oczyszczenia NM Panny święcono powszechnie w kościołach świece, które następnie przez cały rok starannie przechowywano, wieszając zazwyczaj na ścianie. Świece te dawano do rąk konającym, poza tym zapalano je w czasie burzy i gromów, aby niebezpieczeństwo od domu oddalić, skąd też świece gromnicami zwano”. W tym dniu dodatkowa Msza o godz. 900. Poświęconą zaś świecę gromniczną możemy uroczyście zapalać w naszych domach, obchodząc ważne rodzinne uroczystości czy wspomnienia, jak na przykład godzinę śmierci kogoś z najbliższych, rocznicę chrztu czy ślubu.

Decyzją Ojca Św. Franciszka 2 lutego – Dzień Życia Konsekrowanego – jest  także dniem zakończenia roku poświęconemu tej formie Życia. Uroczyste zakończenie Roku Życia Konsekrowanego w katedrze radomskiej Mszą świętą o godzinie 930.

 

Ponadto liturgia przynosi nam w tym tygodniu:

– w środę wspomnienie św. Błażeja – patrona w chorobach gardła. Błogosławieństwo z tym związane po każdej Mszy św.

– w czwartek wspomnienie św. Jana de Brito oraz błogosławionych Rudolfa Acquavivy i ich jezuickich i świeckich towarzyszy – męczenników z Indii. Ojciec Rudolf to współnowicjusz i przyjaciel św. Staszka Kostki. W pierwszy czwartek miesiąca – „Godzina św.” po Mszy Św. o godz. 800.

– w piątek wspomnienie św. Agaty i pierwszy piątek miesiąca poświęcony czci Najświętszego Serca. Otwarte Serce Zbawiciela uczy nas otwierania serc naszych na sprawy, potrzeby, trudy bliźnich. Mówi się, że największą chorobą XX wieku jest brak serca, wrażliwości, znieczulica społeczna. Patrzmy częściej w to Serce włócznią przebite, dla nieprawości naszych starte, źródło wszelkiej pociechy, a znajdziemy ukojenie dla serc naszych. Nabożeństwo do NSPJ po Mszy Św. o godz. 800.

– w sobotę wspomnienie św. Pawła Miki jezuity i jego Towarzyszy: 3 jezuitów, 6 franciszkanów i 17 tercjarzy franciszkańskich – męczenników japońskich. To także I sobota miesiąca: nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, po Mszy Św. o godz. 800.

 

Jutro tj. w poniedziałek przypada rocznica śmierci zmarłego w 1963 roku w Krakowie O. Józefa Andrasza SI – spowiednika św. Faustyny w ostatnich latach jej życia, o czym może warto wspomnieć w Roku Miłosierdzia.

 

Za tydzień 1 niedziela lutego. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa z wyjaśnieniem intencji papieskich na dany miesiąc o godz. 1200 a po nim Msza Św. w intencji Apostolstwa Modlitwy.

 

Tradycyjnie już serdecznie zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

 

Abyśmy byli wierni prawdzie, abyśmy mieli miłość, Bóg nam błogosławi i wzywa do dawania świadectwa. Głośmy więc prawdę swym życiem i realizujmy miłość, do której zostaliśmy powołani i uzdolnieni w tej Eucharystii.

.

.

.

.

.

.

24 stycznia 2016

III Niedziela Zwykła

 • Trwa oktawa modlitw o zjednoczenie chrześcijan. To czas kiedy gromadzimy się w imieniu naszego wspólnego Pana na chwilę braterskiej modlitwy. Chcemy dziękować za wspólnie przebytą drogę i modlić się o wytrwałość w naszych ekumenicznych wysiłkach.

 • W poniedziałek liturgia przynosi nam święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. We wtorek wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa a w czwartek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu.

 • W czwartek wypada także 27 rocznica śmierci O. Mariana Małaczka, pracującego przez lata w tej świątyni i oczekującego zmartwychwstania na naszym radomskim cmentarzu. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach, bo wielu z nas korzystało przez lata z Jego posługi.

 • Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

 • Kończymy pierwszy miesiąc roku. Powinniśmy mieć zwyczaj – jeśli zależy nam na duchowym wzrastaniu – robienia choćby comiesięcznego rachunku sumienia. Ideałem jest rachunek sumienia codzienny, praktykowany przez wielu. Częsty rachunek sumienia jest jedną z podstawowych form ascezy. Pamiętajmy – bez rachunku sumienia nie może być w ogóle mowy o jakimś znaczącym postępie w życiu duchowym.

 • Przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa, bo tylko w Bogu jest spełnienie naszej nadziei i zjednoczenie ochrzczonych.


,

,

,

,

10 stycznia 2016

II Niedziela Zwykła

 • Od tygodnia tj. od poniedziałku przeżywamy w liturgii „okres zwykły” roku kościelnego. We wtorek liturgia wspomina św. Melchiora Grodzieckiego. Ojciec Melchior jest jednym z czterech polskich jezuitów wyniesionych do chwały ołtarzy. W czwartek wspomnienie św. Agnieszki – dziewicy męczenniczki.

 • Od od 18 do 25 stycznia – jak co roku – trwa oktawa modlitw o zjednoczenie chrześcijan. „Jest mym gorącym pragnieniem, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa w mojej Ojczyźnie nie ustawali w odkrywaniu braterstwa w Chrystusie wypływającego ze wspólnego chrztu…. Gromadzimy się w imieniu naszego wspólnego Pana na chwilę braterskiej modlitwy. Chcemy dziękować za wspólnie przebytą drogę. Chcemy też modlić się o wytrwałość we wszystkich dążeniach ekumenicznych” – wołał na polskiej ziemi św. Jan Paweł II. W tym tygodniu będziemy mieli okazję spełnić to pragnienie Świętego.

 • We wtorek imieniny obchodzi nasz Pasterz diecezji – biskup Henryk. Waszym modlitwom polecamy Drogiego Solenizanta. Zapraszamy na Mszę Świętą w intencji Dostojnego Solenizanta do Katedry na godz. 1800.

 • Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.

 • Kolejny raz zwracamy się z prośbą, o nie przynoszenie niczego i wykładanie czegokolwiek, po różnych miejscach w świątyni, choćby były to – w naszym mniemaniu – bardzo pobożne gesty. Pobożnymi „modlitewkami” i obrazkami – nie wspominając o czymś innym – też można zaśmiecić świątynię.

 • Tydzień Ekumeniczny zwraca naszą uwagę na Biblię, księgę wszystkich chrześcijan. Niekiedy nie rozumie się różnic pomiędzy wydaniami katolickimi a niekatolickimi Pisma Świętego. Są trzy takie zasadnicze różnice . Po pierwsze, wyznania niekatolickie odrzucają 6 napisanych po grecku ksiąg ST. My mamy 45 ksiąg, oni tylko 39, zachowują kanon hebrajski. Druga odmienność polega na różnym tłumaczeniu poszczególnych miejsc Pisma Świętego. Wreszcie po trzecie: w wydaniach niekatolickich pomija się wszelkie komentarze historyczno-filozoficzno-egzegetyczne, uznając zasadę, że każdego oświeca Duch Święty, by rozumiał słowo Boże. Pamiętając o tych zasadniczych różnicach katolicy mogą posługiwać się – w prywatnej lekturze – wydaniami niekatolickimi. W żadnym wypadku nie należy Pisma Świętego w wydaniu niekatolickim niszczyć czy też wyrzucać. Ale też nie należy twierdzić – w duchu źle pojętego ekumenizmu – że wszystko jedno jaką Biblią posługujemy się. Nie wszystko jedno. W języku angielskim, niemieckim czy francuskim istnieją Biblie ekumeniczne – wspólne dla wszystkich chrześcijan. W Polsce, gdzie wyznania niekatolickie są bardzo nieliczne, nie dopracowaliśmy się jeszcze wspólnego tekstu Pisma Świętego.

 • Przyjmijmy błogosławieństwo Boże, aby otrzymać moc – do wierności wobec naszego Pana, i siłę – do kroczenia Jego drogami.